Kontakt

Informacja: zgłoszenie zespołu/muzyka do udziału w Bieszczadzkich Spotkaniach Muzycznych BIES CZAD BLUES jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez organizatorów. Dotyczy to również uczestników/widzów w/w imprezy.