Kontakt

Informacja: zgłoszenie zespołu/muzyka do udziału w Bieszczadzkich Spotkaniach Muzycznych BIES CZAD BLUES jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników przez organizatorów w/w imprezy.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę stronę.