Kontakt

Informacja: zgłoszenie zespołu/muzyka do udziału w Bieszczadzkich Spotkaniach Muzycznych BIES CZAD BLUES jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników przez organizatorów w/w imprezy.