Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. „Tylko Rock” 1991–2002

Książka ta to przykład rzetelnego studium medioznawczego o charakterze prasoznawczym…

„Tytuł książki poprzez swą dwuczłonowość sygnalizuje, że jej zawartość ma postać dychotomiczną: koncentruje się na dwóch obszarach badań, tj. prasoznawstwie, jako historycznie ukształtowanej i zasłużonej dyscyplinie, oraz nowych, interdyscyplinarnych studiach nad dziennikarstwem i mediami muzycznym (rock, jazz); wyznaczono jej dwa nadrzędne cele, czyli wprowadzenie do syntezy prasy o takiej proweniencji i analizę strukturalną konkretnego pisma; wykorzystano dualny sposób prezentacji materiału, wynikający z przyjętej metodologii: ilościowo-jakościowy (z obszaru nauk społecznych) oraz deskryptywny (typowy dla humanistyki)”. /Wstęp/

„Książka ta to przykład rzetelnego studium medioznawczego o charakterze prasoznawczym, z zastosowaniem metod charakterystycznych dla nauk społecznych dla tego rodzaju badań i analiz”. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

„Książka Artura Trudzika jest niezwykle pożyteczna od strony poznawczej, pisarsko wytrawna, dobrze zaplanowana i intelektualnie gęsta”. dr hab. Paweł Tański

Artur Trudzik – adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikowania (Uniwersytet Szczeciński). W dorobku ma 5 książek monograficznych (w tym: Polski Ruch Wolnościowy Niepodległość i Demokracja i jego organ prasowy – „Trybuna”. Dzieje Ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD” [2009]; Myśl społeczno-polityczna Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja w latach 1945-1955 [2010]) i 2 jako współredaktor; autor 50 artykułów naukowych. Zwycięzca konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej (organizatorzy – „Studia Medioznawcze” oraz Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego). Główne zainteresowania badawcze: dziennikarstwo muzyczne (obecnie), ale też II Wielka Emigracja, w tym myśl społeczno-polityczna i dzieje mediów wychodźczych; historia polskich mediów w XX i XXI w.

Wydawnictwo: Katedra
Autor: Artur Trudzik
Oprawa: miękka
Wymiary: 165×235
Ilość stron: 934
ISBN: 978-83-65155-69-6
Data wydania: 17.11.2017

KUP:
Legolas 50,86 zł
Gandalf 59,36 zł
Katedra 70,00 zł

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.