Blues Bazar 2018 – konkurs

Druga edycja Konkursu Zespołów Blues Bazar odbędzie się 22 września 2018 w Otwocku. Nie musicie grać tylko bluesa. Szczegółowe informacje w regulaminie.

Regulamin Konkursu Zespołów Muzycznych Blues Bazar 2018
§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem imprezy jest Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.
2. Konkurs Zespołów Muzycznych – Blues Bazar odbędzie się 22 września 2018 w PMDK, Otwock, ul. Poniatowskiego 10.
3. Organizator nie wnika jaki rodzaj muzyki zespół reprezentuje.
4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest zgłoszenie do wykonania i wykonanie w trakcie przeglądu dwóch utworów bluesowych, oraz jednego w dowolnej stylistyce.
5. Zespół chcący wziąć udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia do udziału w Przeglądzie znajdującego się na profilu https://www.facebook.com/konkursBluesBazar/ , do 26 sierpnia 2018. Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy przesłać materiał muzyczny w formacie MP3 (3 utwory, materiał nie musi zawierać utworów wykonywanych podczas Przeglądu) na adres e-mail otrzymany we wstępnym potwierdzeniu.
6. Po otrzymaniu materiału MP3 organizator prześle poprzez pocztę e-mail ostateczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
7. Materiał muzyczny musi być dostarczony w formacie MP3 pod podany we wstępnym potwierdzeniu zgłoszenia adres e-mail. Inne formy przesłania materiału (płyty cd, klipy wideo, linki do Youtube, MySpace, stron www zespołów, itp.) nie będą dopuszczane i spowodują odrzucenie zgłoszenia.
§2 Kolejność działań konkursowych
1. Wybór zespołów, które zostaną zakwalifikowane do przeglądu. Wybór zostanie dokonany
na podstawie przesłanych nagrań demo przez komisję kwalifikacyjną.
2. Wyniki wstępnych eliminacji oraz kolejność występów ogłoszone zostaną na profilu
https://www.facebook.com/konkursBluesBazar/ do 9 września 2018. Ponadto o wynikach eliminacji zostaną telefonicznie powiadomieni przedstawiciele zespołów zakwalifikowanych od udziału w Przeglądzie.
3. Przesłuchania konkursowe wyłonionych podczas eliminacji zespołów odbędą się 22 września 2018 roku w godzinach 17:00-20:00
4. Uczestnicy przesłuchań konkursowych zobowiązani są korzystać z własnych instrumentów.
5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom back-line, nagłośnienie, do dyspozycji jest także podstawowy zestaw perkusyjny.
6. Zespoły podczas przesłuchań występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów (drogą losowania) ogłoszone zostaną na https://www.facebook.com/konkursBluesBazar/.
7. Zakwalifikowany zespół wykonuje podczas przesłuchań konkursowych trzy utwory (w tym dwa bluesowe i jeden dowolny, w nieprzekraczalnym czasie 40 minut (łącznie z zamontowaniem i zejściem ze sceny).
8. Oceną zespołów uczestniczących w Przeglądzie zajmować się będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury, które oceni między innymi poziom wykonawczy, brzmienie, aranżację i ogólne wrażenie artystyczne.
9. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców Przeglądu nastąpi 22 września 2018, niezwłocznie po zakończeniu obrad jury.
10. Dla zespołów przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
11. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł i występ w plenerowym koncercie gwiazd „Otwock Blues Bazar 2018” w dniu 23 września 2018.
12. Zespoły grające na Przeglądzie zobowiązane są do stawienia się w miejscu Przeglądu o ustalonej z organizatorami godzinie w celu przeprowadzenia próby dźwięku. Brak zespołu o umówionej godzinie odczytany będzie jako rezygnacja z prawa do próby.
13. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia dla uczestników Przeglądu (oprócz noclegu z 22 na 23 września 2018 dla zwycięskiego zespołu, uczestniczącego dnia następnego w koncercie gwiazd.
14. Wzięcie udziału w przesłuchaniach konkursowych jest automatyczną zgodą na zamieszczenie materiału muzycznego w postaci mp3 na stronie internetowej festiwalu z możliwością jego pobrania.
15. Wykonawca wyraża zgodę na pola eksploatacji (wymienione w art.50 ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
– wszelkie utrwalenie i zwielokrotnienie i zapisywanie na wszelkich nośnikach.
– wprowadzanie do różnych urządzeń i wszelkie inne rozpowszechnianie
– wszelkie nadawanie i re emitowanie
– wszelkie publiczne odtwarzanie ,wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
16. Udział w Przeglądzie jest również zgodą na rejestrację audiowizualną występów konkursowych oraz na wykorzystywanie tego zapisu w celach promocyjnych i marketingowych Festiwalu.
17. Organizator jest wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie i terminie i zakresie (w całości lub części) korzystania z rezultatów pracy (wykonawstwa) oraz materiałów nagraniowych powstałych podczas prezentacji w Przeglądzie Zespołów Muzycznych.
18. Uczestnicy Festiwalu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań w Przeglądzie.
19. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez organizatora w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu artystycznego i technicznego.
20. Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady, zgodnie z ust. z 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych.
21. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Konkursu Zespołów Muzycznych – Blues Bazar 2018, Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady.
Organizator OTBiB – Tomasz Grzechnik
Vice prezes OTBiB
Tel: 606 146 234
konkursbluesbazar@gmail.com

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.